Αρχική Εταιρεία Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι Aνθρωποι μας είναι η Δύναμη μας. Κάνουν πράξη το όραμα μας και χτίζουν το μέλλον μας. Με πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό μας επενδύουμε στην επιτυχία των έργων μας και ισχυροποιούμε τη θέση μας στην αγορά. Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας που φέρουν οι ανθρώπινοι πόροι για μας, πώς προσφέρουν αξία στην επιχείρηση και συμβάλουν στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των στόχων μας, τους αντιμετωπίζουμε ως πηγή δημιουργίας και εξέλιξης του οργανισμού μας. Η χρήση της τεχνολογίας έχει διαδοθεί ευρύτατα, αλλά δεν υποτιμάμε τη σημασία του ανθρώπου στην κατασκευή και το χειρισμό του hardware και του software, και στη λήψη κρίσιμων για την απόδοση αποφάσεων.

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από 6 βασικά τμήματα και τη Διοίκηση, όλοι εκπαιδεύονται στα νέα μέσα και δεδομένα συνεχώς, ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους δια βίου.

Τμήμα Λογιστήριο – Προμηθειών & Αποθήκης:

Το τμήμα Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης λειτουργεί σαν ένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι άνθρωποί μας με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, ο κάθε ένας στον δικό του τομέα, κάνει καθημερινά το καλύτερο δυνατό για εσάς, πάντα με όρεξη και χαμόγελο.

Τμήμα Marketing:

Το Τμήμα Marketing της G.I. Security S.A. αναλαμβάνει όλα τα θέματα προβολής, προώθησης της εταιρείας. .

Τμήμα Μελετών, Πωλήσεων:

Στελεχώνεται με Διπλωματούχους Μηχανικούς και Συμβούλους Ασφάλειας και έχει σκοπό την εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών για τα έργα της Εταιρείας.

Τμήμα Service

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων με υπηρεσίες επισκευής και τεχνολογικής υποστήριξης.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης :

Στελεχώνεται με άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, με αντικειμενικό σκοπό την άμεση εξυπηρέτση σας. Μια ομάδα τεχνικών, άρτια εκπαιδευμένων στο εξωτερικό (HΠΑ, Γερμανία, Αγγλία κ.α.), από τις 08:30π.μ. έως τις 08:30μ.μ. καλύπτει πλήρως και μοναδικά τις ανάγκες του εγκαταστάτη

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας:

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της GI SECURITY s.a. είναι επιφορτισμένο με τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση νέων προϊόντων. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης αξιοπιστίας, καινοτόμα και με ανταγωνιστικό κόστος. Σχεδιάζονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα Εθνικών και Ευρωπαϊκών οδηγιών και πιστοποιούνται. Χρησιμοποιούνται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης. Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης απασχολούνται μηχανικοί εξειδικευμένοι σε ανάπτυξη λογισμικού, σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σχεδιασμό PCB και τεχνικών εγχειριδίων. Τα απασχολούμενα άτομα είναι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης ΤΕΙ και ΑΕΙ καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.