Αρχική Υποστήριξη Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.

Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.

Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος

Νόμιμοι αδειοδοτημένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ΙΕΠΥΑ. Ο ΣΑΕΕΣΑΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 αρχικά από 33 ιδρυτικά μέλη, όλοι νόμιμοι αδειοδοτημένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ΙΕΠΥΑ, είναι Πανελλαδικός με ένα βασικό όραμα. Την καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης και απόλυτης συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του, (κάτι που δεν υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και το κατάφερε μόνο σε λίγους μήνες), προκειμένου να υπάρχει αγαστή συνεργασία και συνεχής ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων μεταξύ μας.

Ο ΣΑΕΕΣΑΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 αρχικά από 33 ιδρυτικά μέλη, όλοι νόμιμοι αδειοδοτημένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ΙΕΠΥΑ, είναι Πανελλαδικός με ένα βασικό όραμα. Την καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης και απόλυτης συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του. Προάσπιση, Ανάπτυξη, Καλλιέργεια Η προάσπιση και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών- επιχειρήσεων του σωματείου στον κλάδο της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας όπως επιτάσσει ο Ν. 2517/1997 ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3707/2008. Η προαγωγή, ενθάρρυνση, ανάπτυξη, συντονισμός και προστασία των συμφερόντων των ιδιοκτητών αδειοδοτημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3707/2008 επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και κοινής δράσης μεταξύ των μελών του- αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας-.

 Eπισκεφτείται το website τους για περισσότερες πληροφορίες:

www.saeesae.gr